top of page

1:1 Therapie

 Psychotherapie kan erkenning,   bewustwording, inzicht, ademruimte,   transformatie en heel-making bieden. 
 

Waarom in therapie gaan?

Ik behandel geen psychische klachten en psychotherapie gaat niet over 'fixen'.
Ik ga op pad met mensen, en exploreer samen het hen de betekenis van de thema's en verhalen die ze binnenbrengen in de therapieruimte. Heling en verwerking ontstaat door betekenisverschuiving.

Of hoe ik het ook vaak benoem: het anders vasthouden van impactvolle situaties / thema's / contexten... Die beweging in jouw verhaal komt op gang via gesprek, via creatie van (beeld / metaforen), via visualisatie, via lichaamswerk...

 

Samen richting groei bij 

Burn-out, preventie & herstel

Eetstoornissen, preventie & herstel

Thema's waarmee mensen hier binnenwandelen in mijn therapieruimte:

Zelfbeeld en lichaamsbeeld, controle, perfectionisme, faalangst, emotieregulatie, stress & zelfzorg, eigenwaarde, relatie met voeding, relatie met het lichaam, levensvragen: wie ben ik en wat wil ik?

Wat kan je verwachten van een traject?

In therapie gaan is een proces, waar zowel veiligheid als uitdaging aanwezig is. De therapeutische relatie en vertrouwen is daarbij van groot belang.
Het is een heel-makingsproces, een proces waar – door vanuit een integratieve bril met een cliënt aan de slag te gaan – ook integratie en transformatie mogelijk is bij de cliënt. 

Ik werk vanuit een integratief kader, dwz vanuit zowel jouw denken, jouw betekenis, jouw voelen, ervaren en jouw beleving, alsook jouw context en systeem en jouw handelen en gerichte actie.

Gesprekstherapie wordt aldus gecombineerd met ervaringsgerichte, lichaamsgeriche en creatieve benaderingen.

Eerste verkennend gesprek

Daarin maken we kennis, beluister ik jouw verhaal en geef ik uitleg over mijn aanpak.
Samen toetsen we de mogelijkheden af tov jouw verwachting en hulpvraag.
Jij beslist daarna of dit goed aanvoelt voor jou.

 

Deze eerste sessie kost €70 en duurt 60 minuten.

 

6 maanden traject (verlenging mogelijk).

Dit traject bestaat uit
• 1:1 therapiesessies van 50 minuten (8 of 12)
• een ervaringsgerichte workshop in groep (naar keuze)
• 12 online modules met video en audio

Prijs per traject*: €800 (8 1:1 sessies)
of €1000 (12 1:1 sessies)

 

     


* Betalen in termijnen is mogelijk
* Verlenging per 4 sessies: €300

 

FAQ's

• Is er terugbetaling door de mutualiteit?

Er is een gedeeltelijke terugbetaling door sommige mutualiteiten (Christelijke Mutualiteit, Solidaris, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds,Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Helan).

Visumnummer: 295258 
RIZIV-nummer: 7-00680-48-000


• Kan ik ook losse sessies boeken?

Ik werk bewust niet meer met losse sessies, en dit om verschillende redenen:
• Het
volle engagement, vanuit beide richtingen is belangrijk (therapeutische relatie-opbouw, geen quick-fix)
• Meer doelgericht en tegelijkertijd afgebakend (als therapeut ben ik een passant in jouw leven, en laat ik ook weer los, vanuit het geloof in de kracht van de persoon voor mij) 

• De trajecten zijn steeds aangevuld met meer ervaringsgerichte momenten en/of online tools, ter versterking van de transfer in het dagelijks leven

 

• Waarom een totaaltraject van minimaal 8 sessies?

 

De totaalprijs van dit traject komt voordeliger uit dan losse 1:1 sessies, want elke online module (12 in totaal) is zo opgemaakt dat je zelf aan de slag kan met inzichtsvragen, oefeningen, ... waardoor je meer uit de sessies haalt, dit elkaar versterkt en aanvult en meer tot integratie komt (= minder sessies nodig). 

 

Mijn voornaamste onderliggende drijfveer is steeds om psychologische begeleiding en alle interventies gericht op mentale gezondheid, zo toegankelijk mogelijk te maken. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat dit nooit een resultaatverbintenis is. Ik kan jou geen verandering of vooruitgang garanderen. Vanuit mijn jaren ervaring in de praktijk merkte ik dat minimaal 8 sessies een basis is om zaken in beweging te brengen, en tot integratie en transformatie te komen. Dit vertrekt vanuit het ‘VVA-principe’: eerst veiligheid en vertrouwen opbouwen, en daarna kan jij op ‘avontuur’ gaan.


 
• Ik kan niet aanwezig zijn op mijn afspraak, hoe kan ik annuleren?

Je annuleert steeds schriftelijk per mail.
Indien je niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak, kan je
kosteloos annuleren op voorwaarde dat dit meer dan 48u vooraf is. Zoniet, wordt deze sessie in mindering gebracht.


     

Wat zeggen anderen?

"Die zwarte, moeilijke periode heb ik volledig achter mij gelaten. Niettegenstaande ik altijd zei dat je me niet zou kunnen helpen, zijn het toch vooral de kleine dingen die je zei, die me op weg hebben geholpen, samen met de introductie tot mindfulness.

Ik voelde me steeds veilig en welkom bij jou en ik ben je daar dankbaar voor."

bottom of page