top of page
Soul Studio Shannen-74.jpg

Psychotherapie

Groei-thema's

Levensvragen // Zelfvertrouwen // Negatieve gedachten // Piekeren // Sociale angsten // Angsten // Rouw & verlies // Eenzaamheid // Moeilijke beslissingen // Stress // Relationele moeilijkheden // Twijfels // Ingrijpende gebeurtenissen // Depressieve gevoelens // Eigenwaarde // Faalangst // Lichaamsbeeld // Eetproblemen //...

Waarvoor kan je niet terecht bij mij:
 Verslavingsproblematieken // Psychosen // Traumatherapie


Ik werk vanuit een integratief kader, dwz vanuit zowel jouw betekenis en beleving (client-centred), jouw context en systeem (systeemtheoretisch) en jouw denken en handelen (cognitief). Interactionele vormgeving integreert experiëntiële met systemische elementen, een lichaamsgerichte en creatieve benadering met gesprekstherapie.

Als psychotherapeut in opleiding ben ik ook werkzaam in Tondel - Huis voor Psychotherapie (Gent). Daar heb ik een team van 15 psychologen en psychotherapeuten rondom mij en houden wij wekelijks intervisie en supervisie. Zo worden onze expertises en vragen met elkaar uitgewisseld.

Psychotherapie?

Psychotherapie kan erkenning, inzichten, ademruimte, oplossingen en groeikansen bieden.

De focus ligt op het ordenen van en omgaan met emoties, gebeurtenissen (link met verleden en heden). We werpen licht op de rode draden in jouw leven en de betekenisgeving van die thema’s in jouw leven.

Psychotherapie is ondersteunend in het proces van betekenisgeving aan bepaalde ingrijpende emoties en gebeurtenissen. Door samen deze betekenisgeving (Hoe is dit voor jou? Welke impact heeft dit op jouw leven?) onder de loep te nemen, creeëren we een bepaalde ordening en een afstand zodat die thema's draagbaar worden voor jou.

Psychotherapie gaat niet over 'fixen', maar over het anders leren vasthouden, zodat het jou niet overspoelt.

Psychotherapie

• Boek een eerste verkennend gesprek in. 
Daarin maken we kennis, beluister ik jouw verhaal en geef ik uitleg over mijn aanpak.
Samen toetsen we de mogelijkheden af tov jouw verwachting en hulpvraag.
Jij beslist daarna of dit goed aanvoelt voor jou.

• Een sessie kost €70 en duurt 1 uur.


• Als erkend klinisch orthopedagoog is er gedeeltelijke terugbetaling door sommige mutualiteiten.
• Christelijke Mutualiteit
• Bond Moyson
• Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
• Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
• Helan

 

• Ook tussenkomst van RIZIV is mogelijk (onder voorwaarden); dwz: je hebt recht op
10 of 20 sessies aan € 11 / sessie en betaalt dus enkel remgeld.

• Indien je niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak, kan je kosteloos annuleren op voorwaarde dat dit meer dan 48u vooraf is. Zoniet, wordt de volledige kostprijs aangerekend.

"Graag wou ik je even bedanken voor de sessies die we samen hadden.

Ik heb veel over mezelf bijgeleerd en heb meer duidelijkheid over hoe ik met bepaalde dingen kan omgaan.
Af en toe moet ik terugdenken aan onze gesprekken en hoe dit me nu op verschillende manieren rust brengt.

Bedankt voor het tonen van deze andere kijk op de dingen rondom mij!"

"Dankjewel om me te helpen op mijn pad, na een 1,5 jaar sukkelen, heb je me echt ongelooflijk geholpen en dit is werkelijk dankzij jou! Jij hebt me er echt bovenop geholpen en de juiste dingen gezegd die nog dagelijks in me op komen. Er zullen waarschijnlijk wel nog downs komen, maar ik voel me heel veerkrachtig en zelfzeker."

bottom of page