top of page

Visie & aanpak

Wanneer kies je nu voor een life coach en geen psycholoog bijvoorbeeld? De aanpak verschilt. Een life coach coacht en biedt een ondersteunende, niet-oordelende context waarbij de cliënt zijn/haar huidige vragen en doelen centraal staan. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach, als gelijkwaardige partner, de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. De eigen mogelijkheden en krachten staan hierbij voorop, maar ook het herkennen van patronen, en inzicht krijgen in obstakels die op de cliënt zijn/haar pad liggen. De aanpak is doelgericht en toekomstgericht, en dit vaak aan de hand van een actieplan. Een psycholoog of therapeut geeft therapie en focust tijdens de sessies op het verleden en onderliggende problemen die een invloed hebben op het huidig functioneren van de cliënt.


Algemeen staan we tijdens een eerste coachingssessie stil bij waar jij nu staat en hoe jij jou hier bij voelt. Door inzicht te krijgen in de huidige situatie, leer je ook zelf deze situatie in handen te nemen en bijgevolg te veranderen. We gaan samen op onderzoek naar wat jou energie geeft en waar jij gelukkig van wordt. Opnieuw leren luisteren naar jezelf, en het volgen van je hart staan hierbij centraal.
De aanpak is gelinkt aan onze visie.
We werken namelijk:
- toekomstgericht: er wordt gekeken naar de toekomst en niet het verleden
- doelgericht: doelen worden geformuleerd en opgedeeld in kortetermijn en langetermijn doelen
- krachtgericht: er wordt vertrokken vanuit de krachten, talenten en mogelijkheden van de cliënt
- oplossingsgericht: oplossingen staan voorop
contextgericht/ systeemgericht: de cliënt wordt gezien als een persoon die deel uitmaakt van een groter geheel, de eigen persoonlijke context, maar ook maatschappij, de verschillende rollen (partner, ouder, werknemer, vriend…)

De GROW-methodiek wordt gebruikt als leidraad om zaken in kaart te brengen en een actieplan op te stellen:
G: goal
R: reality and resources
O: obstacles and options
W: way forward and will

Visie & aanpak: Inner_about
bottom of page