top of page

Laat los wat niet te controleren valt en je zult meer controle ervaren

Circle of Concern & Circle of Influence (Stephen Covey)

Binnen de Circle of Concern (cirkel van betrokkenheid) vallen alle zaken waar jij bij betrokken bent. Binnen de grote Circle of Concern bestaat de kleinere Circle of Influence (cirkel van invloed), en bestaat uit die zaken waarop jij zelf daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen.

Als jij jouw energie focust op de cirkel van betrokkenheid, als jij je druk maakt over zaken waar jij toch geen invloed op hebt, als je wil controle houden over zaken waarover jij geen controle hebt, als jij jouw energie verliest aan deze energievreter, raak je gefrustreerd, cynisch of boos. Bijgevolg wordt jouw cirkel van invloed steeds kleiner. Als jij jouw energie focust op de cirkel van invloed, als jij jouw aandacht richt op zaken waarop jij wel invloed op hebt, dan krijg je voldoening en energie. Hoe meer je focust op jouw cirkel van invloed, hoe groter deze cirkel wordt. En bijgevolg wordt de cirkel van betrokkenheid kleiner.

Wil jij ook jouw cirkel van invloed vergroten en jouw cirkel van betrokkenheid verkleinen? Richt dan bewust jouw aandacht op zaken waarop je invloed hebt. Welke stappen kan je zetten? Welke acties onderneem je? Wat heb je nodig? Kies er bewust voor om zaken los te laten waarop je geen controle hebt. Soms kan dit betekenen dat je afscheid dient te nemen van bepaalde zaken.

Op welke cirkel focus jij jouw energie meest? Reageer jij pro-actief (de regie in handen nemen) of reactief (slachtofferrol)? Oefen jezelf dagelijks, door regelmatig te luisteren naar jezelf waarover jij praat (klaagt?), welke gedachten je hebt, waarover je je drukt maakt. Vraag jezelf steeds opnieuw af of datgene waarop jij jouw aandacht en energie richt in de cirkel van betrokkenheid zit, of in de cirkel van invloed. En kies dan bewust.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page