Geluk

Geluk Geluk, wat betekent dit voor jou? Of wat denk je dat het algemeen geldende beeld is van geluk? Is dit: vreugde, opwinding, trots, verliefd, verbonden, succesvol …? Is dit: alles bezitten waarvan je droomt, alles bereiken waarvan je droomt, alles doen waarvan je droomt…?

Jouw kijk op bepaalde ervaringen/situaties bepaalt hoe jij je voelt, niet de situaties op zich. Zowel positieve als negatieve ervaringen en de kijk daarop zijn bepalend voor hoe jij jou voelt. En bovendien, geluk is geen gevoel. Geluk is niet tijdelijk zoals een emotie. Geluk is een gemoedstoestand waarin je je langere tijd kunt bevinden. Geluk is geen resultaat of optelsom van enkel positieve situaties. Negatieve ervaringen zijn daarnaast ook noodzakelijk. Wel wegen de positieve op tegenover de negatieve om van geluk te kunnen spreken. Het is ook zo dat er een ‘negativiteitsbias’ aanwezig is in onze hersenen. Het negatieve onthouden we beter dan het positieve. Het is daarom belangrijk om voldoende positieve ervaringen te hebben in ons leven (en hiervoor dus aandacht te hebben). Naast de aandacht voor de positieve ervaringen en emoties, dienen we ook aandacht te hebben voor de negatieve. Gelukkige mensen doorvoelen hun negatieve emoties. Niet minimaliseren, maar ermee omgaan. Hoe kan je nu aandacht hebben voor die positieve gevoelens en negatieve gevoelens? - perfectie loslaten - bewust op zoek gaan naar de kleine positieve momentjes - omdenken - zelfcompassie (in tegenstelling tot zelfkritiek) trainen Wil je hiermee aan de slag? Contacteer mij dan! Het thema van de volgende blog is ‘zelfcompassie’ en hoe je dit kan trainen. So stay tuned! (Gebaseerd op Brené Brown - De moed van imperfectie, Elke Geraerts - Het nieuwe mentaal)