Burn-out

Wat?

= Een maandenlange/jarenlange overbelasting, ten gevolge van chronische stress = Een werkgerelateerde energiestoornis ≠ Oververmoeidheid ≠ Depressie

Gas en rem?

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een ‘sympathisch’ (GAS) en ‘parasympatisch’ (REM) systeem. Bij ‘stress’ of een bedreigende situatie wordt het GASpedaal ingeduwd; je hartslag en ademhaling versnellen, je longen zetten uit…. = Er is ACTIE mogelijk.

Daarna, na de ‘stress’ gaat je lichaam over op het REMpedaal. Hartslag, bloeddruk, ademhaling dalen opnieuw. = Er is HERSTEL mogelijk.


Er is balans tussen beide als het GASpedaal en het REMpedaal goed afgestemd zijn op elkaar. Maar bij langdurige stress wordt het GASpedaal steeds een beetje dieper ingetrapt en werkt de REM niet meer. Het stresssysteem is verstoord en dit leidt tot een burn-out.


Het is ook te vergelijken met een batterij die lekt, en niet meer op te laden is.


Wie?

Personen die tegen een burn-out aanlopen zijn vaak personen die IN VUUR EN VLAM staan voor hun werk, en die daarna UITGEDOOFD raken. Het typische profiel van een ‘burn-outer’ is de wilskrachtige, zeer gemotiveerde en ambitieuze werker, de bezige bij, de perfectionist, die moeilijk neen kan zeggen.


Kenmerken?

- Emotionele en lichamelijke uitputting: je bent uitgeput

- Depersonalisatie: je wordt cynisch, vervreemd, neemt afstand of ontwijkt contact

- Persoonlijke bekwaamheid: je twijfelt aan je eigen competenties

Er zijn heel wat lichamelijke en psychische symptomen, alsook gedragsveranderingen merkbaar. Dit gaat van slapeloosheid tot hoofdpijn, van huilbuien tot futloosheid tot vergeetachtigheid, van meer fouten maken tot meer sociale contacten vermijden.