top of page

Wheel of Life

 The Wheel of Life, ook bekend als het Levenswiel, is een tool om inzicht te krijgen in de verschillende domeinen van het leven. Het wordt binnen mijn coaching vaak gebruikt als vertrekpunt.   Het gaat erom hoe jij je voelt bij jouw huidige invulling en de betekenis van deze verschillende levensgebieden. De tool zet aan tot reflectie over jouw leven met als doel om balans en bijgevolg geluk te creëren. Toekomstgerichte doelstellingen kunnen hieraan gekoppeld worden. Heb je interesse om hierbij met mij als coach doelgericht aan de slag te gaan en persoonlijk te ontdekken op welke manier meer balans en geluk in jouw leven mogelijk is? Contacteer mij dan.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page