top of page
Banana Leaves

Praktisch - coachingstrajecten

  • Aanmelding

Aanmelden kan hier telefonisch, via mail of via het contactformulier. Daarna neem ik zo snel mogelijk contact op met jou en beluister ik jouw hulpvragen. Samen kunnen we dan een eerste verkennend gesprek inplannen.

 

  • Verkennend gesprek

Tijdens het verkennend gesprek luister ik naar jouw vragen en verwachtingen. Hierop aansluitend stel ik een mogelijke aanpak voor en beslis jij daarna of jij kiest voor vervolggesprekken of niet.


Het intakegesprek duurt een half uur en gaat door in de praktijk in Kortrijk. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend. Het is belangrijk voor mij dat jij een klik voelt, dat jij aan de slag wilt met mij als coach.

 

  • Vervolggesprekken

Het aantal coachingssessies is vooraf moeilijk te bepalen. Sommigen kunnen geholpen zijn bij het in kaart brengen van de doelen en de eerste stappen en kunnen weer zelf verder na enkele gesprekken. Andere personen hebben behoefte aan een langer begeleidingstraject waarbij opvolging voorop staat. 
 

Een richtlijn van het aantal coachingssessies is 4 tot 8 sessies. Tijdens het traject wordt in overleg beslist wanneer/of een nieuwe vervolgsessie wordt ingepland. Ook het aantal weken tijd tussenin de sessies kan variëren naargelang jouw eigen voorkeur en noden. Het vervolgaantal en de frequentie van de sessies wordt dus besproken tussen jou en de coach en hangt af van je eigen tempo en noden.

Het doel van een traject is steeds om jouw hulpvraag te exploreren. Ook brengen we jouw doelen in kaart, gelinkt aan jouw wensen en mogelijkheden en gaan we stap per stap aan de slag met een actieplan.


Alle coachingsgesprekken duren één uur en de kostprijs bedraagt 60 euro per uur (m.u.v loopbaancoaching via VDAB loopbaancheque), zoals verder beschreven bij 'Coaching'.

  • Afronding

Tussentijds evalueren we samen het verloop van de begeleiding en gaan we na of er naar een afronding toe gewerkt kan worden.

 

  • Nazorg

De afronding is uiteraard niet definitief en nazorgcontacten zijn daarna steeds mogelijk.

 

Verloop: Inner_about
bottom of page