top of page

Eerstelijnspsychologie

Groei-thema's

Levensvragen // Zelfvertrouwen // Negatieve gedachten // Piekeren // Sociale angsten // Angsten // Rouw & verlies // Eenzaamheid // Moeilijke beslissingen // Stress // Relationele moeilijkheden // Twijfels // Ingrijpende gebeurtenissen // Depressieve gevoelens // Eigenwaarde // Faalangst // ...

Versterk jouw mentaal welbevinden

Nood aan een gesprek, een luisterend oor? Wil je leren omgaan met jouw gevoelens en gedachten? Of wil je een gebeurtenis verwerken?

Eerstelijnspsychologische zorg  is kortdurende, laagdrempelige en oplossingsgerichte begeleiding en behandeling van psychische en emotionele moeilijkheden.

Eerstelijnspsychologische zorg

Wil jij je beter voelen in je vel?

• Individuele gesprekken
• Jongeren en jongvolwassenen (13 - 23 jaar)
• Recht op 10 sessies per 12 maanden
• Eerste sessie is gratis, volgende sessies bedragen 11 euro per sessie 
• Met tussenkomst van RIZIV


Geconventioneerd eerstelijnspsycholoog, aangesloten bij het West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid (WINGG).
Lees hier ook: https://wingg.be/aanbod/eerstelijnspsycholoog

bottom of page